Prva izdanja udžbenika u oblasti javnih politika (PPMA)

U okviru ERASMUS+ K2 projekta „Kreiranje i analiza javnih politika“ (PPMA), nastala je edicija čiji sadržaj pokriva interdisciplinarno znanje iz široko postavljenih oblasti – od ekonomske, politikološke, sociološke i psihološke teorije, preko prava primenjenog na probleme javne uprave, do menadžmenta u javnoj upravi.

Prve dve knjige iz ove edicije, „Primena biheviorističkih nalaza u javnim politikama“, Aleksandra S. Mojaševića i „Manadžment javne uprave“, Predraga Dimitrijevića i Dejana Vučetića, namenjene su svima koji žele da saznaju više o načinu osmišljavanja i sprovođenja javnih politika u različitim oblastima, kao i o mogućnostima uključivanja u te procese.

Naslovne strane knjiga možete pogledati ovde: