ODRŽAN TREĆI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA ERASMUS+ PROJEKTA PPMA – 27. april 2022. godine

Treći i završni sastanak Upravnog odbora Erasmus+ projekta Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA), održan preko Cisco Webex Meetings platforme, bio je posvećen rekapitulaciji rezultata projekta, instrukcijama u vezi s finalnim izveštavanjem, diseminacijom kao i održivosti projekta nakon njegovog završetka.
Koordinatorka prof. Jasna Atanasijević (UNS) se u ime celog svog tima s UNS zahvalila svim učesnicima u projektu na saradnji i entuzijazmu da se prihvate teškog zadatka. Naglasila je da je ovaj projekat jedan od samo dva Erasmus+ projekata u oblasti društvenih nauka iz istog projektnog ciklusa što je dokaz da je naročito teško sprovoditi projekte unapređenja kapaciteta visokog obrazovanja u oblasti društvenih nauka. Izrazila je i svoj stav da je u ovoj oblasti možda najpotrebnije unapređivati kvalitet obrazovanja u Srbiji i regionu zbog specifičnog nasleđa. Takođe je istakla i da se nada da će se saradnja među partnerima nastaviti kroz neke druge inicijative i projekte što je potkrepila činjenicom da su se u međuvremenu rodili novi projekti između Prirodno-matematičkog fakulteta UNS i UPEC-a kao i da BU i KCL nameravaju da nastave da sarađuju kroz master program na temeljima PPMA projekta.