Otvorena međunarodna (hibridna) konferencija “Susret nauke i javnih politika”

NOVI SAD, 11. april 2022. – U organizaciji Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta UNS i Sekretarijata za javne politike Vlade Srbije, u Novom Sadu je danas počela dvodnevna međunarodna konferencija “Susret nauke i javnih politika” tokom koje će više od 30 učesnika iz 11 zemalja izlagati i diskutovati o načinima na koje uz pomoć naučnih saznanja iz raznih oblasti mogu bolje da se razumeju problemi društva i iznađu bolja rešenja u osmišljavanju javnih politika, sa posebnim osvrtom na održivi razvoj, korišćenje metoda nauke o podacima u cilju donošenja informisanih odluka, kao i o jačanju veze obrazovanja i nauke i javnih politika.

Prema rečima Jasne Atanasijević, predsednice Naučnog odbora Univerziteta u Novom Sadu, odluke o javnoj politici su najčešće veoma kompleksne i zahtevaju različita znanja, kojima direktni donosioci odluka nisu nužno opremljeni. Loše odluke, donete u suprotnosti sa neospornim istinama, pre ili kasnije, postaju problematične i sporne. “Naučnici predstavljaju deo društva koji neguje vrednosti i kompetencije kao što su kritičko mišljenje, objektivnost, otvorenost za kritiku i proveru znanja. Svi nalazi koji proizilaze iz naučnog istraživanja mogu direktno ili indirektno da doprinesu donošenju odluka, bile one privatne ili kolektivne. Koliko će naše društvo biti progresivno i bogato zavisi u velikoj meri od dobrih kolektivnih odluka koje donosimo. Drugim rečima, mi napredujemo onoliko koliko, kao društvo, dopuštamo talentima i znanju da upravljaju našim odlukama. Ako ih držimo dalje od procesa donošenja odluka, odričemo se dela našeg napretka”, istakla je Atanasijević.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Milica Pavkov-Hrvojević izjavila je da je PMF bio odlična baza za realizaciju ovog projekta kojim je napravljen korak napred ka komunikaciji između nauke i javne politike. “Mislim da je ovo samo prvi korak u uspostavljanju dobre relacije između ove dve oblasti. Na PMF-u su kreirani kursevi celoživotnog učenja iz oblasti javnih politika, koje zajednički realizuju profesori sa našeg fakulteta i zaposleni u Sekretariijtu za javne politike pri Vladi Srbije. Pokazali smo da je PMF jedan interdisciplinarni fakultet, sa 5 departmana pod jednim krovom, koji neguje nauke i discipline kao što su nauka o podacima, biologija, hemija, zaštita životne sredine, fizika, ali isto tako i društvene nauke kao što su demografija i ekonomija”, poručila je Pavkov-Hrvojević.

Sanja Mešanović, zamenica direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Srbije, naglasila je da je odgovorno donošenje odluka – zasnovano na dokazima i naučnim rezultatima – preduslov za uspešno funkcinisanje jednog savremenog društva. “Primena naučnih nalaza u kreiranju javnih politika rezultira boljim odlukama i merama koje su u skladu sa izazovima modernog društva. Naš zajednički cilj je da omogućimo interakciju između državne uprave i naučne zajednice i da koristimo više naučnih dostignuća u kreiranju politika. Na tom putu, važno je i da naučnici budu dobro informisani o prioritetnim pitanjima koja se nalaze pred državnom upravom”, rekla je Mešanović.

Dejan Madić, rektor Univerziteta u Novom Sadu, poručio je da kroz ovakve programe novosadski univerzitet dobija mogućnost da svoje kapacitete predstavi u javnosti i na taj način izvrši svoju ulogu u društvu i doprinese dijalogu naučne zajednice i kreatora javne politike. “Univerzitet u Novom Sadu ima jedan odličan položaj, a to je da iznad sebe ima dva autoriteta koje interesuje nauka, a to su pokrajinska vlada i Sekreterijat za visoko obrazovanje i naučno-tehnološki razvoj, sa jedne, i republička vlada i Ministarstvo prosvete, sa druge strane”, rekao je Madić.

Konferencija “Susret nauke i javnih politika”, prva ove vrste u Srbiji, održava se u okviru Erazmus+ projekta Kreiranje i analiza javnih politika (PPMA) u okviru kojeg su razvijeni programi celoživotnog obrazovanja u oblasti analize javnih politika. “Nalazimo se skoro na kraju ovog projekta, ali sa druge strane i na početku jednog novog putovanja, a to je povezivanje nauke i politike u Srbiji i, nadamo se, širom ovog dela Evrope. Prvi korak na ostvarenju ovog ambicioznog cilja je da počnemo da stvaramo mrežu pojedinaca i naučnika iz različitih disciplina koji su zainteresovani za javne teme i koji dele zajedničke vrednosti u smislu značaja znanja kao osnove za dobre javne odluke”, poručila je Jasna Atanasijević govoreći Erasmus+ KA2 projekta PPMA projektu, čiji dosadašnji rezultati obuhvataju:

  • 3 sale na 3 univerziteta u Srbiji (Novi Sad, Beograd, Niš) opremljene su modernim telepresence sistemom koji omogućava da konferencije, predavanja i događaji koji se održavaju u hibridnom formatu dopru do mnoge veće publike od one koja je fizički prisutna.
  • Skoro 50 profesora i drugog nastavnog osoblja je na partnerskim institucijama u EU (Univerzitet Lajden iz Holandije, King’s College London, Univerzitet Paris-Est Creteil, 27. region – nevladina organizacija iz Pariza) obučeno je za predavanje javnih politika
  • Na 3 univerziteta u Srbiji razvijena su i realizovana 22 kursa iz javnih politika, od kojih je svaki dostupan pojedinačno i kroz 5 različitih programa celoživotnog učenja. Na taj način je edukovano oko 150 polaznika, a ovaj broj će se uvećavati, jer programi kursevi ostaju dostupni u ponudi.
  • Izdato 9 udžbenika, od čega 7 prevoda međunarodno priznatih udžbenika za nastavu javnih politika
  • Razvijena veb platforma Policy club namenjena umrežavanju praktičara u oblasti analize politika, koja služi i kao javni repozitorijum analize politika.

Science meets policy conference april 2022 program