NOVO!!! Interdisciplinarne kratke obuke iz analize javnih politika

U okviru Celoživotnog učenja na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu organizuju se Kratke obuke:

1. OSNOVE JAVNIH POLITIKA

Predmeti

broj časova

PODACI U JAVNIM POLITIKAMA

20

UVOD U PRIMENJENE JAVNE POLITIKE

15

ukupno:

35

2. ANALIZA JAVNIH POLITIKA

Predmeti

broj časova

KVANTITATIVNE METODE U JAVNIM POLITIKAMA

20

ANALIZA JAVNIH POLITIKA

20

JAVNE POLITIKE U OBLASTI POLJOPRIVREDE I HRANE

15

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

15

ukupno:

70

KOME SU NAMENJENE OBUKE?

Kratke obuke iz oblasti analize javnih politika mogu biti korisne svima koji imaju želju da doprinesu dobrobiti zajednice i koji se interesuju za pitanja od op­šteg interesa. Namenjeni su akademskim građanima koji žele da učestvuju u pripremi strategija vlade, planova razvoja lokalne samouprave ili dopri­nesu pripremi propisa u određenim oblastima kao što su poljoprivreda i hrana, životna sredina, nauka i tehnološki razvoj i ekonomski razvoj.

Izbor i sadržaj obuka koncipirani su tako da se obraćaju profesionalcima koji imaju diplomu najmanje osnovnih studija, iskustvo u radu s državnom upravom ili želju da se usavrše u tom karijernom pravcu. Takođe, obuke mogu pohađati istraživači iz različitih oblasti koji žele da ovladaju metodologijom i znanjima za ostvarivanje uticaja njihovih istraživanja na značajne društvene odluke.

Polaznici će dobiti sertifikat o završenom programu.

MESTO ODRŽAVANJA: Kratke obuke će se organizovati na Univerzitetu u Novom Sadu (u multimedijalnoj sali Rektorata, dr Zorana Đinđića 1, na 2. spratu (u skladu sa epidemiološkom situacijom) i onlajn.

VREME ODRŽAVANJA: Nastava će se održavati od 15. marta do kraja maja u večernjim časovima i subotom prema kalendaru.

NAČIN PRIJAVE: Kandidati se prijavljuju slanjem popunjenog formulara na imejl ppma.prijave@pmf.uns.ac.rs. Na istu adresu se možete obratiti za eventualna dodatna pitanja. Poželjno je prijaviti se na kratku obuku, ali je moguće pohađati i pojedinačne predmete (naznačiti u prijavi).

ROK ZA PRIJAVU:1. mart 2021.

CENA OBUKE: Školarina za prvu generaciju studenata će biti pokrivena iz budžeta Erazmus + projekta “lnterdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)”.

INFO DAN: O programima i nastavi se možete informisati i lično na danu « otvorenih vrata » PPMA projekta na Univerzitetu u Novom Sadu u ponedeljak 22. februara 2021. od 13-15h u multimedijalnoj sali Rektorata, dr Zorana Đinđića 1, na 2. spratu (u skladu s epidemiološkim merama) ili onlajn putem linka: https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=mf980a774adbdc95031a568cc4e72a939,

Password: DcxZXeMv485

Više detalja o kratkoj obuci i uslovima pogledajte u brošuri.

Broj projekta: 598596‐EPP‐1‐2018‐1‐RS‐EPPKA2‐CBHE‐JP

Ovaj projekat je finansiran uz podršku Evropske komisije.Ova publikacija odražava stavove autora, i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu koja može nastati na osnovu ovde sadržanih informacija.