ODRŽAN DRUGI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA ERASMUS+ PROJEKTA PPMA – 10. mart 2021. godine

Drugi po redu sastanak Upravnog odbora PPMA projekta, održan je 10. marta 2021. godine preko Cisco Webex Meetings platforme.
Koordinatori PPMA projekta na domaćim Univerzitetima, izvestili su prisutne članove o dinamici upisa prve grupe studenata na Interdisciplinarne kratke obuke iz analize javnih politika dok su koordinatori partnerskih Univerziteta iz inostranstva razmatrali potrebne korake za evaluaciju silabusa.
Pored toga, u svetlu trenutne pandemije COVID 19, dogovoreno je da će se formulisati zahtev za produženje projekta za dodatnih 6 meseci u odnosu na prvobitni rok završetka (novembar 2021. godine).