Treća studijska poseta u okviru PPMA Projekta – London 15. – 19. oktobar, 2019. godine

U periodu od 15. do 19. oktobra bila je organizovana treća studijska poseta inostranom partneru – Kraljevskom koledžu u Londonu. Studijska poseta obuhvatala je sledeće prezentacije istaknutih govornika sa raznih fakulteta i departmana Kraljevskog koledža u Londonu:
• Magistar javne politike i menadžmenta, Kraljevska poslovna škola – Dr. Susan Trenholm, direktor programa
• Master javne politike, Odsek političke ekonomije, Škola politike i ekonomije – Dr Matia Vannoni, direktor programa
• Politički institut Kraljevskog koledža u Londonu – Dr Benedict Wilkinson, zamenik direktora
• Strand grupa an Kraljevskom koledžu u Londonu – Dr Jon Davis, direktor i profesor Mario Pisani, Ministarstvo finansija
• Kraljevski koledž na internetu: Profesionalno i izvršno obrazovanje na internetu – Karen Greetham, šef proizvodnje
Posle veoma zanimljivih i konstruktivnih prezentacija, nakon kojih su usledila pitanja postavljena od strane učesnika iz srpske delegacije, svakog dana su završni delovi bili rezervisani za diskusije i razmatranja o elemenatima održanih prezentacija koji bi bili naročito korisni u razvoju PPM projekta. Došlo se do zaključka da bi Master javne politike, ponuđen od strane DPE (Odsek političke ekonomije), SPE (Škola politike i ekonomije), bio naročito koristan kao model, a da se elementi Magistra javne politike i menadžmenta, uključujući tehnike podučavanja prilagođene za student sa radnim iskustvom, mogu smatrati nastavnim za razvoj modula. Nastavni materijal, razvijen od strane Političkog instituta, koji direktno rešava način premošćavanja jaza između kreatora politika i akademije, smatra se veoma korisnim za razvoj sadržaja interdisciplinarnih kurseva koji će se uvesti u Srbiji. Ovo takođe važi i za prakse koje primenjuje Strand grupa, kao što su učešće političara u realizaciji kurseva, što bi se moglo direktno prepisati. Opsežne završne diskusije i razmatranja nakon prezentacija dovele su do važnih ideja i zaključaka koji se tiču daljeg razvoja projekta, u smislu aspekata kao što su broj modula, sadržaj i broj glavnih i opcionih modula, način učenja na daljinu pojedinačnih modula i struktura budućih akreditovanih master programa iz oblasti javne politike, što bi se razvijalo kao deo projekta, paralelno sa razvojem kratkih studijskih programa, sertifikovanih od strane partnerskih univerziteta iz Srbije, predviđenih da budu razvijeni i na kraju i uključeni i akreditovane master programe.