Održan prvi sastanak upravnog odbora Erasmus+ projekta PPMA – 13. jun 2019. godine u Parizu

Prvi po redu sastanak Upravnog odbora PPMA projekta, održan je 13. juna 2019. godine u Parizu u prostorijama partnerske organizacije La 27e Région, Les Halles civiques (28 rue Piat, 75020 Paris).
Koordinatorka PPMA projekta Jasna Atanasijević sa Univerziteta u Novom Sadu, prezentovala je članovima UO presek stanja i istakla da se po pitanju pripreme izveštaja o analizi potreba, približavamo kraju. Kolege iz pertnerskih institucija su izneli glavne nalaze sa terenskih istraživanja, intervjua sa predstavnicima državnih organa, nevladinih organizacija i privatnih firmi o potrebama i iskustivma po pitanju obuka, kurseva iz domena kreiranja i analize javnih politika.
Pored toga, razmatrani su planovi o poslednjoj, trećoj studijskoj poseti Londonu, kojom bi se zaokružio i ispunio plan poseta inostranim partnerima sa ciljem prikupljanja znanja, veština i iskustava koji će biti iskorišćeni za pripremu interdisciplinarnog programa kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika.