Stalni otvoren poziv za prijavljivanje zainteresovanih kandidata za pojedinačne kurseve ili programe celoživotnog obrazovanja na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

O kursevima

Detaljnije o kursevima, programima i nastavnicima u oblasti javnih politika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, možete saznati u brošuri (https://ppma.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/02/PPMA-UNS-Brosura.pdf).

 

Prijavljivanje

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje pojedinačnih kurseva celoživotnog učenja u oblasti javnih politika ili kratkih programa, možete se prijaviti putem slanja popunjenog formulara (link na formular) na adresu djurica.salamon@dmi.uns.ac.rs. Na istu adresu možete se obratiti ukoliko imate dodatnih pitanja.

 

Organizacija nastave

Prijave ćemo prikupljati sukcesivno. Kad se za određeni kurs/program prijavi najmanje 5 zainteresovanih polaznika, biće kontaktirani kandidati u vezi dogovora o organizaciji nastave i organizovaće se pripremni sastanak s kandidatima. U skladu s uslovima i preferencijama kandidata, nastava će se organizovati uživo ili online preko webex platforme.

 

Cena

U zavisnosti od broja polaznika cena pojedinačnog kursa iznosi između 50.000 dinara + PDV (u slučaju da je samo 5 prijavljenih polaznika) i 20.000 dinara + PDV (u slučaju da je 15 prijavljenih polaznika).